You need to upgrade your Flash Player
   
 
   
   
Ubezpeczenia komunikacyjne
Oferujemy kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie:
- OC (Odpowiedzialność Cywilna) - ubezpieczenie obowiązkowe, które należy wykupić będąc posiadaczem pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie ważne jest na terytorium Polski i UE.
- AC (Auto-Casco) - ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje Ci wypłatę odszkodowania w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży i rabunku Twojego pojazdu. Ubezpieczenie ważne jest na terytorium Polski i UE.
- NNW (Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku) - ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje wypłatę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, na skutek nieszczęśliwego wypadku.
- ASS (Assistance) - ubezpieczenia dobrowolne, które zapewnia natychmiastową pomoc (informacyjną, finansową, medyczną, pomoc w podróży) w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu w kraju i za granicą, w zależności od wariantu ubezpieczenia.
- ZK (Zielona Karta) - ubezpieczenia obowiązkowe, które należy wykupić wyjeżdżając samochodem lub innym pojazdem mechanicznym do krajów zrzeszonych w Systemie Zielonej Karty (Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina)

Ubezpieczenia majątkowe
Proponujemy ubezpieczenia:
- domów (także w budowie)
- mieszkań
- domków letniskowych
- mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania
od:
- ognia i innych zdarzeń losowych (tj. uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych, osunięcia ziemi, zapadania się ziemi, lawiny)
- kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenia turystyczne
Oferujemy kompleksowe ubezpieczenie na wyjazdy za granicę w celach turystycznych, zarobkowych, związanych z wyczynowym uprawianiem sportów.

Ubezpieczenie firm
Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Ochronie podlegają:
- mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
- mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
- OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
- gotówka w transporcie

Ubezpieczenie emerytalne - IKE

Ubezpieczenie na życie i dożywocie
Kompleksowe zabezpieczenie w każdej sytuacji:
- finansowego zabezpieczenia osób bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci,
- uzupełnieniem niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej przez ZUS,
- ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby lub niezdolności do pracy,
- stworzenia funduszu na niespodziewane wydatki,
- otrzymywania niezależnej od ZUS, dodatkowej emerytury,
- zabezpieczenia spłat kredytów i innych zobowiązań finansowych,
- ułatwieniem startu dzieci w dorosłe życie,
- oszczędzania na edukacje dzieci w przyszłości,
- długoletniego, systematycznego oszczędzania.

Fundusze inwestycyjne